İçeriğe geç

Bursa Rotary Kulübü Kuruluşu

Bursa’mızda bir Rotary Kulübü’nü kurma teşebbüsünü başlatan kimselerin önce yürekli girişimlerini, sabır ve metanetlerini ve her şeyden önce tüm takdirlerin üzerinde değerlendirilmesi gereken ileri görüşlülüklerini önemle ve de öncelikle anmak gerek.

50 yıllık bir Rotary yolculuğunun hikâyesine / serüvenine başlamadan önce:

Rahmetliler Sait Ete ve Selim Süter’i Bursa’mızda bir Rotary fikrinin isim babaları olarak evveliyetle anılmalı ve tabii bu teşebbüsün en yakın destekcisi olan merhumlar Fahri Batıca, Burhanettin Ersöz ve Reşat Oyal ve de aralarında sağ kalan Memduh Gökçen’e saygılar sunulmalıdır bu önemli günümüzde…

Burada önemli bir ayrıntıya yer vermek istiyoruz. Her kulüp (dernek, sivil toplum örgütü, birlik vb.)’ün kuruluş aşamasındaki şu iki kavramı birbirine karıştırmamak gerek:

1Kurucu Üyelik (Müteşebbis Heyet)

2Resmi Kuruluş evveli ve esnasında teşebbüse iştirakçi üyeler…

Bu bakımdan, kurucular kurulunun yanı sıra toplantılara katılmış ve bu girişimi gönülden destekleyen üyelerimiz: Rahmetliler H. Rehbock, Ragıp Kulelioğlu, Sabahattin Taray ve Doğan Yılmazipek. (Bu isimler 28.06.1963 tarihli 2 nolu kulüp toplantısı hazirun cetvelinden alınmıştır.)

Ve başlangıçtan itibaren ve 6 yıl süre ile Kulüp Genel Sekreterlik görevini büyük bir başarı ve üstün özverisiyle ifa eden Merhum Orhan Ete…

     Hepsine saygılarımızı sunuyoruz…

Değerli Dostlarımız, eğer bir nebzecik 1960’lı yılların başlarındaki yurdumuz ve Bursa’daki yaşantıya ve olaylara göz atarsak:

Yabancı kökenli ve isimli bir cemiyetin (kulüp veya derneğin) hayata geçirilmesinin ve yaşatılabilmesinin ne derece “zoru başarmak” olduğu, daha iyi takdir edilecektir.

•Türkiye kapitülasyonu üç çeyrek asır önce yıkmış ancak yabancı korkusunu henüz içinden atamamıştı,

• Türkiye henüz daha milletlerarası telefon teşkilatını kuramamış idi,

•Televizyon yayınları (o da haftada üç gün) B.R.K’nün kuruluşundan beş yıl sonra gerçekleşecekti. (31.01.1968)

• AET ile Ankara Anlaşması keza B.R.K’nün sonrasında imzalandı. (12.09.1963)

•Toplu sözleşme, grev ve lokavt kanunu 1965’te yürürlüğe konulabildi.

• Bursa’mızın nüfusu henüz daha 200.000’lerde yeni ulaşıyordu.

•Turizm potansiyeli olan Türkiye’de Turizm Bakanlığı ve Teşkilatı B.R.K ‘den sonra kuruldu.

• Bursa’da Rotary Kulübü 47 yıl önce 4. Türk Kulübü olarak kurulmasına karşın henüz (2010 yılı) yurdumuzun 30’u aşkın şehri Rotary ile tanışmadı,

Biraz da şehrimiz Bursa yaşantısına nazar atfedelim:

•  Bursa tekstil merkezi olması ve de büyük potansiyeline karşın 1960’lı yılların başında “Kara Tezgâh” tabir edilen teknikle dokuma sektöründe çalışıyordu.

•Bursa sanayi bölgesi birkaç fabrika kurularak hazırlık döneminde idi, endüstri yeni yeni önem kazanıyordu, gelişiyordu.

• Büyük turizm potansiyeli olan şehrimizde Çelikpalas yanı sıra yalnız birkaç turistik otel mevcut idi.

•Bursa’da henüz bir üniversite kurulamamıştı.

• Sokaklarımızda daha faytonlar dolaşıyordu.

Tabii bu örnekler çoğaltılabilir.

Bu koşullarda bir Rotary Kulübü kurmanın zorluklarını, rahmetli kurucu üyemiz ve önceki dönem Belediye Başkanlarımızdan Reşat Oyal bir kuruluş yılı (günü) kutlamamızda bizlere şöyle anlatmıştı:

“ Bursa’da bir Rotary Kulübünü kurmanın ne denli endişe ve tereddütle karşılanacağını biliyorduk, yola böyle bir bilinçle çıktık ve cesaretle ve tesanütle başardık.”

(Bursa Rotary Kulübü Anı Kitabı sayfa:25)