İçeriğe geç

Hakkımızda

Ankara (1954), İstanbul (1956) ve İzmir (1961) kulüplerinden sonra 1963 yılında Bursa’mızda bir Rotary Kulübü kurma teşebbüsünü başlatan, şehrimiz iş adamlarının önce cesur girişimlerini, sabır ve metanetlerini ayrıca her şeyden evvel tüm takdirlerin üzerinde değerlendirilmesi gereken ileri görüşlülüklerini önemle ve öncelikle anmak bir vefa borcumuzdur.

49 yıllık bir Rotary kulüp kurma serüveninin hikâyesine başlamadan önce:

Rahmetliler Sait Ete ve Selim Süter’i Bursa’mızda bir Rotary fikrinin isim babaları olarak öncelikle anılmalı ve tabii bu girişimin en yakın destekçileri olan merhum kurucularımız Fahri Batıca, Burhanettin Ersöz ve Reşat Oyal ve de aramızda sağ kalan Memduh Gökçen’e saygılar ve minnetlerimizi sunuyoruz bu önemli günümüz 12 Haziran 2012’de.

Burada önemli bir ayrıntıya yer vermek istiyoruz: her kulübün (dernek, SKT, birlik ve oda vb.kuruluş aşamasındaki şu iki kavramı birbirine karıştırmamak gereklidir:

•Kurucu Üyelik (Müteşebbis Heyet)

•Resmi kuruluş evveli ve esasında teşebbüse iştirakçi üyeler

Bu bakımdan, kurucular kurulunun yanı sıra bidayetten beri toplantılara katılmış ve bu örnek girişimi gönülden desteklemiş olan üyelerimiz Rahmetliler Ragıp Kulelioğlu, Sabahattin Taray ve H. Rehbock ile halen üyemiz Doğan Yılmazipek’in hizmet ve katkılarını da takdirle anıyoruz. (Bu isimler 28.06.1963 tarihli Hazirun cetvelinden alınmıştır)

Ve başlangıçtan itibaren 6 yıl süreyle kulüp genel sekreterliği görevini büyük bir özveri ve üstün başarı ile yürütmüş olan merhum Orhan Ete.

Hepsine saygı ve minnetlerimizi sunuyoruz 49 yılımızda, bir kez daha…

Değerli dostlarımız, eğer bir nebzecik 1960’lı yılların başlarındaki yurdumuz ve Bursa’mızdaki yaşantıya ve sosyal olaylara bir göz atarsak:

Yabancı kökenli ve isimli bir cemiyetin (kulüp veya derneğin) hayata geçirilmesinin ve yaşatılabilmesinin ne derece “zoru başarmak” olduğu, daha net bir şekilde tahmin v takdir edilecektir, kanaatindeyiz:

•Türk toplumu kapitülasyonu üççeyrek asır önce yıkmış ancak yabancı korkusunu henüz içinden atamamıştı,

•Türkiye’de henüz daha milletlerarası otomatik telefon teşkilatı kurulmamış idi,

•Televizyon yayınları (o da haftada 3 gün) Bursa Rotary’nin kuruluşundan 5 yıl sonra gerçekleşecek idi. (30.01.1968)

•AET ile Ankara Anlaşmazı keza Bursa Kulübü’nün sonrasında imza edildi. (12.09.1963)

•Bursa’mızın nüfusu henüz daha 200 binlere yeni ulaşacaktı.

•Turizm Potansiyeli olan yurdumuzda Türkiye Turizm Bakanlığı ve Teşkilatı Bursa Rotary’den sonra kuruldu,

•Bursa’da 49 yıl önce Rotary kurulmasına karşın henüz yurdumuzun 30 ilinde bir kulüp kurulmamıştır,

•Bursa sanayi bölgesi birkaç fabrika haricinde henüz kuruluş aşamasında idi,

•Büyük turizm potansiyeline karşın Bursa’mızda Çelikpalas yanı sıra birkaç turistik otel mevcut idi,

•Bursa’mızda henüz bir üniversite kurulmamıştı,

Tabi bu örnekler çoğaltılabilir.

Bu koşullarda bir Rotary Kulübü kurmanın zorluklarını, rahmetli kurucu üyemiz ve önceki dönem belediye başkanımız merhum Reşat Oyal bir kuruluş yılı (günü) kutlamamızda bizlere şöyle anlatmıştı:

“Bursa’da bir Rotary Kulübü’nü kurmanın ne denli endişe ve tereddüt ile karşılanacağını biliyorduk, yola böyle bir bilinç ile çıktık ve cesaretle ve de tesanütle (dayanışmayla) bunu başardık.” (Bursa Rotary Kulübü Anı Kitabı sayfa 25)

Bugüne kadar ki 49 yıllık hizmet yaşamında yüzlerce proje ve etkinliğe imza atmış olan kulübümüze kuruculuk yapmış ve başlangıcından bu yana yardım ve katkılarını esirgememiş olan tüm dostlarımızı minnet ve saygıyla anıyor ve selamlıyoruz,