İçeriğe geç

Hizmetlerimiz

BURSA ROTARY İLKÖĞRETİM OKULU

Kulübümüzce Kentimizin Altınşehir mevkiinde ve 22.04.2004 tarihinde temelini attığımız “ Nilüfer Belediyesi Bursa Rotary İlköğretim Okulu “ projesi,  04.09.2007 tarihinde düzenlenen geçici kabul tutanağına müsteniden, 10 Eylül 2007 tarihinde ( yaklaşık 3 yıl, 5 aylık bir süreç sonunda ) fiilen eğitim-öğretim hizmetine girmiştir. Okulun fiziki yapısı, özgün mimarisi ve çok amaçlı kompozisyonu yanı sıra,  tam gün eğitim verecek olması ve sınıf mevcutlarının 30 öğrenci ile sınırlı kılınması, bu yıl üçüncü eğitim yılını tamamlayacağı okula öğrenci talebini arttırmış ve bu yıl 530 civarında öğrenci ile tekli eğitimini sürdürmektedir. Okul binamız, 16 dersliğe, 6 lâboratuara, 200 kişilik modern bir kütüphane ile 300 öğrenci kapasiteli çok amaçlı bir salona ve sahne düzenine sahiptir. Dersliklerin tamamı “ akıllı sınıf “ olarak tanımlanan bilgisayar, projeksiyon ve ses düzeni ile mücehhezdir. Okul binasının eğitime açılması aşamasında düzenlenen geçici kabul tutanağında noksan görülerek kulübümüzce tamamlanması taahhüt edilen işler, özellikle okul çatısının su ve ısı tecridi, tüm çatının tamamen elden geçirilmesi suretiyle bu dönem çalışmaları kapsamında yenilenmiş, ayrıca çok amaçlı salon ve sahne kompleksinin tefrişi ile sahne perdesi, döşeme kaplaması, koltuklar, ses ve elektrik tesisatı tamamlanmış bulunmaktadır.

Son olarak Bayındırlık İl Müdürlüğü tarafından okul binasının kesin kabulü 29.01.2010 tarihi itibarıyla yapılarak, “ Geçici Kabulde tesbit edilen eksik ve noksanların tamamlandığı ve teminat süresinde gerektiği gibi korunduğu, işin kesin kabule engel olabilecek eksik, kusur ve arızalarının bulunmadığı “ beyanı ile kesin kabul tutanağı alınmıştır.

Rotary konseptinin kalıcı ve yaşayan bir simgesi olduğuna inandığım Bursa Rotary İlköğretim Okulu binasının kapısında yazılı adı ve içerde daim kalacak onur panosu ile Kulübümüzün ve Türk Rotary’sinin haklı gururudur. Proje bütünlüğü içinde fiziki yapısına hiç el atamadığımız spor kompleksi binası ile okul çevresinin sulama ve peyzaj çalışmaları vb. işlerin, gelecek yılların hedef projeleri olarak değerlendirileceği ümidini taşımaktayım. Arz ederim.

Rtn. Hüsamettin Örüç